Pirkanmaan Pool ry.

SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU  


 

Vuosikokouksen pöytäkirja 08.06.2010

Aika:
Tiistai 08.06.2010 klo 18.00

Paikka:
Galaxie Center, Rautatienkatu 25, 33100 Tampere

Läsnä kokouksessa:
Talvio Kari
Huttunen Gösta
Hepo-oja Harri
Laurila Markus
Salonen Mika
Järvinen Pauli
Lahtinen Hannu

1. § Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja Gösta Huttunen avasi kokouksen klo 18.10

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Gösta Huttunen, sihteeriksi Kari Talvio, pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Hepo-oja ja Pauli Järvinen sekä ääntenlaskijoiksi Markus Laurila ja Hannu Lahtinen

3. § Tarkastetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

4. § Hallitus esittää tilinpäätöksen, taseen sekä tilintarkastajan lausunnon

Rahastonhoitaja Kari Talvio esitti tilinpäätöksen ja taseen sekä tilintarkastajan lausunnon

5. § Hyväksytään tilinpäätös ja tase sekä myönnetään hallitukselle vastuuvapaus

Hyväksyttiin tilinpäätös ja tase sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus

6. § Päätetään liittymisestä Suomen Biljardiliiton jäseneksi

Päätettiin liittyä Suomen Biljardiliiton jäseneksi sekä valtuutettiin Rahastonhoitaja Kari Talvio tekemään tarvittavat toimenpiteet asian hoitamiseksi.

7. § Päätetään yhdistyksen sääntömuutoksista

Päätettiin muuttaa yhdistyksen sääntöjen 4§ seuraavanlaiseen muotoon:

4§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan sekä kolmesta-kahdeksaan (3-8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen sääntöjen 7§ seuraavanlaiseen muotoon:

7§YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko yhdistyksen tai Suomen Biljardiliitto ry:n internetsivulla tai sähköpostilla kullekin jäsenelle tai yhdistyksen toimipaikan seinällä.

Yhdistyksen sääntöjen 8§ seuraavanlaiseen muotoon:

8§YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä 1.1.-30.6. välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Päätettiin myös valtuuttaa Rahastonhoitaja Kari Talvio toimittamaan uudistetut säännöt PRH:lle

8. § Muut esille tulevat asiat

Päätettiin osallistumismaksut kaudelle 2010-2011 seuraavasti:
Mestaruussarja 180€, I divisioona 150€ ja II divisioona 120€

Päätettiin että tulevan kauden runkosarjan palkinnot seuraavasti
Mestaruussarja I 360€, II 180€
I divisioona I 300€, II 150€
II divisioona I 240€, II 120€
Päätettiin myös että liigacupin ja liigafinaalien palkinnot päätetään ennen kauden alkua, kunhan tiedetään liigaan osallistuvien joukkueiden määrä.
Päätettiin myös eriyttää osallistumismaksut käytettäväksi liigan palkintoihin ja muut tulot toiminnan pyörittämiseen.

Päätettiin liigan otteluohjelmien mainosten hinnaksi koko liigakaudelle 150€ ja summa on jaettavissa syys- ja kevät kaudelle á 75€

Päätettiin järjestää I ja II divisioonapelaajille omat suljetut 9-pallomestaruuskilpailut

Käsiteltiin III divisioonan perustamisajatusta ja päätettiin hyllyttää suunnitelmat toistaiseksi.

Tiedotettiin SLU:n Pirkanmaan Pool ry:le myöntämästä seuratuesta.

Käsiteltiin EM kilpailuihin osallistuvien edustuspelaajien kilpailutukianomukset ja päätettiin myöntää kilpailutukea Mika Määtälle, Jesse Kivelälle, Jesse Huttuselle sekä myös juniorivalmentajana toimivalle Aki Heiskaselle

Päätettiin että Pirkanmaan Pool liigan tiedotteet kaudella 2010-2011 toimitetaan joukkueille sähköisesti ja todettiin että tällä tavalla säästetään kauden postitus- ja kopiointikuluissa n. 500-600€ .

Päätettiin pyytää tarjouksia tulevan kauden kilpailujen palkintopokaaleista.

Päätettiin perustaa internetsivut Junnubilis liigalle ja varata Nebula Oy kautta domain www.junnubilisliiga.fi, päätettiin myös perustaa domain www.poolacademy.fi sekä valtuuttaa internetvastaava Mika Salonen tekemään tarvittavat toimenpiteet asian hoitamiseksi

9. § Päätetään kokous

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15


 

Katso myös

Muut tiedotteet


SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU