Pirkanmaan Pool ry.

SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU  


 

Ylimääräisen vuosikokouksen pöytäkirja 07.04.2010

Aika:
Keskiviikko 07.04.2010 klo 17:00

Paikka:
Galaxie Center, Rautatienkatu 27, 33100 Tampere

Läsnä:
Gösta Huttunen
Mika Salonen
Aki Heiskanen
Kauko Keskinen
Sami Räisänen
Markus Laurila
Rami Pajula
Hannu Lahtinen
Ilari Heikkilä
Harri Hepo-oja
Pauli Järvinen
Jyri Virolainen
Jussi Tyrkkö

1. § Puheenjohtaja avaa kokouksen

Puheenjohtaja Gösta Huttunen avasi kokouksen klo 17:00.

2. § Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Gösta Huttunen, sihteeriksi Ilari Heikkilä sekä pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markus Laurila ja Sami Räisänen.

3. § Tarkastetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Hyväksytään kokouksen esityslista

Lisättiin kohta 4, muokattiin kohdan 5 sanamuotoa sekä yhdistettiin kohdat 6 ja 7.

5. § Valitaan uusia henkilöitä hallitukseen

Hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä. Juniorivastaavaksi ja juniorijaoston vetäjäksi nimettiin Markus Laurila sekä salien edustajaksi Hannu Lahtinen. He ilmaisivat suostumuksensa.

Jotta liigapelaajien ääni tulisi paremmin kuuluviin, Hannu Lahtinen ehdotti, että hallitukseen otettaisiin pelaajien edustaja. Harri Hepo-oja ja Mika Salonen esittivät omat näkemyksensä liittyen siihen, miten pelaajien ääni kuuluu nykyään. Pelaajien edustajaa ei vielä valittu hallitukseen.

6. § Käsitellään yhdistyksen sääntömuutoksia ja päätetään niistä

Päätettiin, että hallitus ottaa yhdistyksen sääntömuutokset käsittelyyn ja sääntömuutoksista päätetään varsinaisessa vuosikokouksessa.

7. § Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin pitkään hallituksen 29.03.2010 kokouksessa kohdassa 5 päätetyistä Pirkanmaan Pool ry:n kilpailusääntömuutoksista. Puheenjohtaja Gösta Huttusen esityksestä kukin kokouksen osanottaja esitti oman näkemyksensä 29.03.2010 tehtyjen kisasääntöjen puolesta tai niitä vastaan.

Sekä saliyrittäjien että pelaajien esittämien varsin monipuolisten näkemysten kuulemisen jälkeen päädyttiin siihen, että hallituksen aiempaa päätöstä muokataan niin, että 29.03.2010 tehdyt alkoholia koskevat päätökset koskevat tästedes vain nuorten kilpailuita.

Kaikkiin kilpailuihin liittyen päätettiin, että kilpailunjohtajalla on velvollisuus tarkkailla häiriökäyttäytymistä ja puuttua siihen, joko varoituksella tai suoraan kisoista pois sulkemalla. Kilpailunjohtaja pitää infotilaisuuden kilpailun alkaessa, kertoo pelisysteemin ja tähdentää käyttäytymiseen liittyviä seikkoja. Kilpailunjohtaja voi nimittää juryn kilpailuihin harkintansa mukaan, mutta se ei ole pakollista. Kilpailunjohtajan sana on laki. Viimekädessä kilpailunjohtaja päättää pelisysteemistä Pirkanmaan Pool ry:n hallituksen asettamien raamien puitteissa. Lisäksi tilanteen niin vaatiessa (esim. loppuottelussa tai riitatilanteessa) kilpailunjohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilön tehdessä pakat niitä ei tarkasteta. Ne hyväksytään mukisematta.

Päätettiin säilyttää 29.03.2010 tehty sääntöuudistus, jonka mukaan aikalisää ei ole käytössä missään vaiheessa, mutta vessassa saa käydä kerran pelin aikana ja tällöinkin ainoastaan omalla lyöntivuorolla. Tupakkataukoa ei pidetä kesken pelin. Lisäksi päätettiin pitää ennallaan suositus, että kilpailuissa ei aloitettaisi uusia pelejä klo 21:00 jälkeen. Jotta suositukset ja ohjeet saataisiin koottua yksiin kansiin, Sami Räisänen otti esiin kilpailunvetäjille suunnatun kilpailuohjekirjan luomisen, mistä oli puhetta myös hallituksen edellisessä kokouksessa.

Painotettiin sen tärkeyttä, että viimekädessä jokainen pelaaja on vastuussa omasta käyttäytymisestään. Jokaisen pelaajan tulee niin pelivuorossa kuin katsomossa ollessaan kunnioittaa peliä, kilpailua, vastustajaa ja kanssapelaajia sekä kilpailun johtotehtävissä olevia. Kun pelaajat pitävät nämä perusasiat mielessä ja myös kilpailunjohtaja on tehtäviensä tasalla, vältytään monelta harmilta ja aikaansaadaan kilpailutapahtuma, jossa kaikki osapuolet viihtyvät.

Painotettiin edelleenkin sitä, että em. sääntömuutokset ja -tarkennukset eivät koske Pirkanmaan Pool-liigan runkosarjaotteluita. Niiden säännöt nähtiin toimiviksi ja ne pysyvät ennallaan.

Keskusteltiin myös yhteistyöstä Suomen Biljardiliitto ry:n kanssa ja siitä, että Pirkanmaan Pool ry:stä voisi tulla SBiL:n ohessa toimiva piirijärjestö.

Päätettiin, että seuraavassa hallituksen kokouksessa käydään läpi kauden 2010-2011 pelipaikkavaatimukset ja mahdollisen 3. divisioonan perustaminen pelipaikkojen välille, mitkä eivät tällä hetkellä täytä edes 2. divisioonan pelipaikkavaatimuksia.

Puhuttiin myös siitä, että ensi kaudella järjestettäisiin erikseen ns. divarimestaruuskisat, missä osallistumista olisi rajoitettu siten, että vain 1. ja 2. divisioonan pelaajilla olisi osallistumisoikeus. Lisäksi heräsi ajatus erillisten +40MN ja +50MN Pirkanmaan mestaruuskilpailuiden järjestämisestä.

Hallituksen sisällä oli käyty keskustelua Aki Heiskasen palkitsemisesta. Mika Salonen esitti, että seuraavassa hallituksen kokouksessa Pirkanmaan Pool ry:n jäsen Aki Heiskanen nimitettäisiin yhdistyksen kunniajäseneksi, koska hän on ensimmäinen Pirkanmaan Pool-liigaa 20 vuotta pelannut pelaaja. Todettiin, että Kari Haapanen on jo kunniajäsen ja Harri Hepo-oja kunniapuheenjohtaja.

Jussi Tyrkön aloitteesta heräteltiin myös mahdollisuutta muiden lajien mukaan tuomiseksi Pirkanmaan Pool ry:n toimintaan. Esiin tulivat esim. ajatus snooker- ja karaliigan perustamisesta Pool-liigan oheen, kuten myös eri lajijaostojen. Aiheeseen palataan hallituksen kokouksissa.

8. § Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18:50.


 

Katso myös

Muut tiedotteet


SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU