Pirkanmaan Pool ry.

SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU  


 

Hallituksen kokouspöytäkirja 10.03.2010

Aika:
Keskiviikko 10.03.2010 klo 16:00

Paikka:
Galaxie Center, Rautatienkatu 27, 33100 Tampere

Läsnä:
Gösta Huttunen
Harri Hepo-oja
Pauli Järvinen
Mika Salonen

1. § Kokouksen avaaminen

Puheenjohtaja Gösta Huttunen avasi kokouksen klo 16:04.

2. § Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Gösta Huttunen, sihteeriksi Mika Salonen ja pöytäkirjantarkastajiksi Harri Hepo-oja ja Pauli Järvinen.

3. § Kokouksen päätösvaltaisuuden tarkastus

Kokous todettiin oikein koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. § Yhdistyksen oma juniorijaosto ja sen perustaminen

Asiasta keskusteltiin ja päätettiin perustaa Pirkanmaan Pool ry:n juniorijaosto. Gösta Huttusen esityksestä jaoston vetäjäksi nimettiin Markus Laurila, joka oli antanut suostumuksensa tehtävään.

5. § Seuratoiminnan kehittämistuet ja niiden anominen

Tarkasteltiin ja puntaroitiin eri tukivaihtoehtoja, joilla Pirkanmaan Pool ry. voisi kehittää toimintaansa edelleen nuorten urheiluun sekä aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan liittyen. Opetusministeriön nuorten ja aikuisten harrastustoimintaan myöntämät tuet nähtiin tarkoitukseen sopiviksi, kuten myös Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI).

Todettiin, että on perusteltua anoa neljää eri tukea erilaisiin nuorten ja aikuisten harrastustoimintahankkeisiin. Pohdittiin hankkeiden suuntaviivoja. Sovittiin, että Gösta Huttunen laatii hankkeille alustavat toimintasuunnitelmat, joita tarkennetaan hallituksen toimesta. Hankkeiden vastuuhenkilöt ja mitattavat tavoitteet päätetään myös, minkä jälkeen anomukset lähetetään sähköisesti määräaikaan mennessä.

Päätettiin anoa maaliskuussa 2010 tukea 13-19-vuotiaiden nuorten harrastustoimintaan ja siihen liittyvään hankkeeseen. Listattiin avainsanoiksi harjoitukset, koulut, leirit, liiga, valmennus ja koulutus tukihenkilöille.

Päätettiin anoa tukea 6-19-vuotiaiden lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaan kohdistuvaan ohjaajien ja valmentajien osaamiskehittämishankkeeseen. Keskusteltiin Suomen Biljardiliitto ry:n valmentajakoulutuksesta ja nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi, että vähintään yhdelle henkilölle on saatava korkein mahdollinen valmentajakoulutus. Myös alemman tason koulutuksesta kiinnostuneita tullaan kartoittamaan monin eri tavoin esim. Pirkanmaan Pool ry:n Internet-sivujen välityksellä.

Aikuisten terveyttä edistävän liikunnan toiminnallinen tuki nähtiin sopivaksi hankkeelle, joka keskittyy ohjaajien osaamisen kehittämiseen (SBiL:n valmentajakoulutus), uuden säännöllisen toiminnan lisäämiseen (koulut, leirit ja seuran harjoitukset) ja mahdollisesti myös kuntayhteistyöhön (senioritoiminta). Pohdittiin hankkeeseen sopivaa vastuuhenkilöä ja päätettiin jatkaa sen pohtimista yhä edelleen. Todettiin, että aikuisten liikuntatoiminnan aloittamisen eteen on jo tehty töitä etenkin naisten biljardikoulun merkeissä.

Pohdittiin, milloin Kunnossa kaiken ikää -ohjelman myöntämää tukea, joka on tarkoitettu yli 40-vuotiaiden kynnystä liikuntaharrastuksen aloittamiseen madaltavaan hankkeeseen, anottaisiin. KKI-ohjelman tukea päätettiin anoa maaliskuussa 2010 hankkeelle, jonka avainsanoiksi muodostuivat koulu/valmennus yli 40-vuotiaille, vierailut toisille kerhoille ja kisamatkojen tukeminen. Samalla pantiin merkille, että Pirkanmaan Pool ry:llä on jo jokavuotista kilpailutoimintaa 40 vuotta täyttäneille.

6. § Suomen Biljardiliitto ry:n jäsenyyden puntarointi

Keskusteltiin pitkään siitä, olisiko Pirkanmaan Pool ry:n syytä liittyä Suomen Biljardiliitto ry:n jäseneksi. Pohdittiin tarkoin, mitä vaihtoehtoja jäsenyys tarjoaisi PM-Poolin toimintaan ja millä tavalla esim. kausittaiset jäsenmaksut tulisi hoitaa. Esitettiin näkemyksiä sekä SBiL:iin liittymisen puolesta että sitä vastaan.

Pitkällisen pohdinnan päätteeksi sovittiin, että Gösta Huttunen ottaa yhteyttä SBiL:n toiminnanjohtaja Markku Ryyttyyn tiedustellakseen, mitä kuluja jokaiseen liigapelipaikkaan lähetettävä Biljardi-lehti, jokaiselle liigajoukkueelle toimitettava sääntökirja sekä liiton liittymis- ja jäsenmaksut aiheuttaisivat kautta kohden.

7. § Esitys Pirkanmaan Pool ry:n oman junioribiljardiliigan perustamisesta

Todettiin, että Gösta Huttunen ja Mika Salonen olivat viritelleet ajatusta Pirkanmaan maakunnan nuorisotaloille ja vastaaville pelipaikoille tarkoitetun joukkuebiljardiliigan perustamisesta niin, että ensimmäinen liigakausi alkaisi jo syksyllä 2010.

Päätettiin perustaa Pirkanmaan nuorisotaloille suunnattu biljardiliiga, jota pelataan nelihenkisin joukkuein. Syksyllä 2010 alkavassa junioriliigassa pelataan 8-palloa. Hyväksyttiin myös muilta osin Gösta Huttusen ja Mika Salosen aivoriihen tuloksena syntynyt esitys liigasysteemistä ja siitä, miten junioriliiga käytännössä toteutetaan.

Junioriliigan pääyhteistyökumppaniksi nimettiin Pirkanmaan Pool ry:n Internet-vastaava Mika Salosen yritys Resulttia Solutions. Liigan nimi on Resulttia Solutions -junnubilisliiga.

Sovittiin, että myös Pirkanmaan Pool ry:n ja sen pyörittämän Pool-liigan verkkosivustosta ja tulosjärjestelmistä vastaavan Resulttia Solutionsin vastuualueeseen kuuluvat jatkossa junioriliigalle toteutettavan erillisen Internet-sivuston ja tulospalvelujärjestelmien toteutus sekä niiden päivitys ja ylläpito. Tulospäivityksestä vastaa tällä tietoa Mika Salonen.

Resulttia Solutions -junnubilisliigan yhteyshenkilöksi nimettiin Pirkanmaan Pool ry:n juniorijaoston vetäjä Markus Laurila. Myös Gösta Huttunen on vahvasti mukana.

8. § Muut esille tulevat asiat

Käsiteltiin ja hyväksyttiin Aki Heiskasen tukianomus pool-biljardin EM-kilpailuihin liittyen.

Keskusteltiin nyt kahdesti järjestetystä naisten ja alle 18-vuotiaiden nuorten biljardikoulusta. Päätettiin järjestää se myös jatkossa. Seuraava koulu on syksyllä 2010.

Sovittiin, että Kari Talvio toimittaa yhdistyksen säännöt hallituksen kokoukseen.

9. § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:07.


 

Katso myös

Muut tiedotteet


SEURA | LIIGAINFO | JOUKKUEET | OTTELUOHJELMAT | SARJATAULUKOT | RANKINGLISTAT | TIEDOTTEET | KESKUSTELU